0

محتوای آموزشی

education

محتوای آموزشی یکی از پایه های اساسی سیستم های آموزشی نوین و یکی از دستاوردهای مهم فناوری الکترونیک است. محتوای آموزشی امروزه به مرحله مهمی از حیات و تکامل خود رسیده است و هر روزه به اهمیت آن افزوده می شود. از آنجایی که کار اصلی آموزش را در روش های از راه دور و دانشجو(دانش آموز)- محور، محتوای آموزش به دوش می کشد، دقت در طراحی و تولید محتوای آموزشی مناسب امری اجتناب ناپذیر است و هرگونه حساسیت و وسواس در تولید آن کاملا توجیه شده و بحق است. ما در وب­سایت “جیمَد” تمام تلاشمان را برای تولید محتوایی در خور و مناسب برای تمامی کاربران اعم از دانش آموز و دانشجو تا جویای کار، بکار می گیریم!